Nieuwste vacatures

Slechts 2000 vaste contracten in 2011

20-03-2012

0

Slechts 2000 vaste contracten in 2011, een tweetal weken geleden werd bekend dat er slechts 2000 mensen een vast contract hebben gekregen in 2011.

Daar schrik ik als recruiter toch van, want zo stond er ‘Het aantal vaste contracten met 97% gedaald’. Toen ik even mijn eigen netwerk naging, kwam ik al snel op een aantal van 20 mensen die een vaste baan hebben kregen in 2011. Het lijkt mij sterk dat ik 1/100 van de Nederlandse bevolking ken. Dit vraagt natuurlijk om nader onderzoek.

Er wordt dus beweert dat er maar 2.000 mensen een vaste aanstelling kregen tegen 83.000 in 2010. Enige nuance is hier op zijn plaats, het gaat hier in het onderzoek van UWV om eerste contracten. Dus directe vaste aanstellingen, mensen die na een tijdelijke aanstelling een vast contract kregen aangeboden zijn hierin niet meegenomen. In dat geval zou het aantal significant hoger uitvallen. Hoe hoog heb ik niet kunnen achterhalen.

Volgens de baanvinders index van het CBS (steekproef) waren er 48.000 mensen die in 2011 binnen een maand een vaste aanstelling kregen. Ten opzichte van 57.000 in 2010 is dit wel een daling, echter is deze ‘slechts 15%’.

Wel komt uit beide onderzoeken naar voren dat het aantal vaste aanstellingen daalt en het aantal tijdelijke contracten stijgt. Gezien de huidige economisch situatie lijkt mij dat ook een logisch gevolg.

Mijns inziens is het dus allemaal niet zo schokkend als wordt geschetst.

Reageer